Nigrin

Nigrin je sinonim za brigu o vozilima sa preko 300 proizvoda u 7 različitih kategorija. Osnovan je davne 1869 godine. Jedan je od najstarijih brendova u nemačkoj.