Jurid

Jurid je ogranak korporacije Honeywell koji se bavi proizvodnjom disk pločica, pakni, opruga za pakne kao i kočionih tečnosti. Jurid je jedan od brendova Honeywell-a pored Bendixa. Jurid je koncentrisan u Hamburgu, Nemačka. Jurid je dugi niz godina asocijacija za proizvode visokog kvaliteta.

  • Disk pločice
  • Pakne
  • Setovi opruga za pakne
  • Diskovi
  • Kočiona tečnost